شنبه ۲۸ مهر - جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس از اعدام و شکنجه در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

تظاهرات در استرالیا- محکومیت اعدام‌  و شکنجه در ایران

تظاهرات در استرالیا- محکومیت اعدام‌  و شکنجه در ایران

تظاهرات در استرالیا- محکومیت اعدام‌  و شکنجه در ایران