در جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر در ژنو نمایندگان ۳۳ کشور نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، کانادا، ایرلند و آلبانی ازجمله سخنرانانی بودند که از استمرار اعدامها در ایران به ویژه اعدام نوجوانان و همچنین تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و سرکوب زنان ابراز نگرانی کردند. برخی از این کشورها خواستار آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و وکلا در ایران گردیدند. شماری از این کشورها خواستار توقف شکنجه در ایران شدند.
نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر گفت: رژیم ایران به طرز فاحشی حقوق بشر شهروندانش را نقض کرده است. وی از رژیم آخوندی خواست فورا استفاده از شکنجه را پایان دهد و به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران را بدهد.
نماینده کانادا از نقض حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اعدام نوجوانان شد.
نماینده انگلستان در شورای حقوق بشر گفت: ما از تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی در ایران نگران هستیم.
نماینده فرانسه در شورای حقوق بشر خواستار توقف اعدام به ویژه اعدام نوجوانان در ایران شد.
نماینده آلمان ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران رژیم آخوندی را به توقف اعدام به ویژه اعدام نوجوانان فراخوان داد.
نماینده آلبانی خواستار توقف اعدام بخصوص اعدام نوجوانان در ایران شد و از رژیم آخوندی خواست کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را تصویب کرده و با گزارشگر ویژه در مورد ایران همکاری کند و به همه آنها اجازه بازدید از ایران را بدهد.
نماینده ایرلند در شورای حقوق بشر گفت: ما همچنان نگران اجرای حکم اعدام بویژه اعدام زیر ۱۸ سال در ایران هستیم.
جواد لاریجانی، تئوریسین کشتار و شکنجه و اعدام و معاون قضاییه جنایتکار آخوندی در اجلاس حقوق بشر در ژنو به نقش مجاهدین در افشای نقض شدید حقوق بشر در ایران اعتراف کرد و گفت: گزارشگر ویژه ترجیح می دهد نظراتی که ارائه می کند از مجاهدین. بدست بیاورد....،متاسفانه آنها توسط شمار زیادی از کشورهای اروپایی هم میزبانی شده است و برلین، آمریکا و برخی دیگر از پایتختها در اروپا به مکان امن آنها تبدیل شده است و در آنها به مشاوران عمده تبدیل شده اند. عقاید اینهاست که در دهان گزارشگر ویژه گذاشته می شود.