امروز، یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شمار زیادی از بازنشستگان دراعتراض به وضعیت بدمعیشتی و ناچیز بودن حقوق بازنشستگی در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس رژیم گردآمدند. بسیاری از بازنشستگان از سایر استان های کشور به آنها پیوستند.

رژیم آخوندی به منظور جلوگیری از این تجمع اعتراضی و پیوستن سایر اقشار مردم به بازنشستگان، صدها تن از نیروهای سرکوبگر و بیش از ۵۰ موتور سوار و دهها مزدور لباس شخصی را از قبل در محل مستقر کرده بود. آنها همچنین با بستن خیابان های منتهی به مجلس رژیم تلاش می کردند مانع شکل گیری تجمع بشوند.

برغم این اقدامات سرکوبگرانه، بازنشستگان که بسیاری از آنها را زنان تشکیل می دادند، توانستند تجمع خودشان در مقابل مجلس ارتجاع را برگزار کنند. آنها شعار می دادند، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «ای داد از این همه بیداد»، «تا حق خود نگیریم ازپا نمی نشینیم» و «تجمع اعتراضی حق مسلم ما است».

همزمان، شماری از بازنشستگان برای تجمع به مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم رفتند. نیروهای سرکوبگر از هرگونه تجمعی جلوگیری کردند و حتی اجازه حرف زدن هم به کسی نمی دادند.

در جریان این یورش وحشیانه، دهها تن از معترضان دستگیر شدند. نیروهای سرکوبگر که از انتشار عکس و فیلم یورش به بازنشستگان بشدت وحشت داشتند، اقدام به ضبط تلفن های همراه تجمع کنندگان کردند.

مقاومت ایران ضمن درود به تظاهر کنندگان، عموم مردم بویژه جوانان تهران را به حمایت از آنها فرا می خواند و از شورا و کمیسرحقوق بشر ملل متحد و دیگر ارگانهای مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان می باشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ آبان ۱۳۹۸ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۹)