قیام مردم لبنان به دنبال کشته شدن یک تظاهرکننده به نام علا ابوفخر در جنوب بیروت، دامنه گسترده تری پیدا کرده است.

بسیاری از راههای اصلی شهرها توسط قیام کنندگان بسته شده است. جوانان شورشی با آتش زدن لاستیک و نصب موانع مانع رفت و آمد می شوند.
بسیاری بانکها و اماکن دولتی نیز بسته شدند. به گفته خبرگزاری رویترز، موج جدید اعتراضات حکومت لبنان را فلج کرده است.
در عین حال مردم لبنان خواستار دستگیری، محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت هستند. قیام کنندگان از فرمانده ارتش لبنان خواستند دست به تصفیه زده و عناصری را که در مقابل خواست مردم لبنان ایستاده و دست به جنایت می زنند اخراج کند.
برخی از شهدای قیام لبنان بر اثر یورش نیروهای حزب الشیطان جان باخته اند. خشم مردم لبنان این دست نشاندگان خامنه ای را هم نشانه رفته است.

ایندیپندنت در گزارشی از بیروت نوشت:‌ در لبنان تظاهرکنندگان با آتش زدن لاستیک و ایجاد موانع، جاده های اصلی را در سراسر کشور بستند. به دنبال اظهارات میشل عون که گفت هرکس ناراضی است کشور را ترک کند و کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان اعتراضات در شهرهای لبنان گسترش یافت. یک تظاهر کننده گفت: واکنش (به میشل عون) بسیار خودجوش بود مردم احساس کردند که باید فشار را افزایش دهند... ما متوقف نخواهیم شد.

یک معترض ۵۰ ساله، در شهر جنوبی صیدا گفت: ما هرگز کوتاه نمی آییم، زیرا با مقاماتی مواجه هستیم که نمی بینند و نمی شنوند.
روزنامه لوموند طی مقاله یی به فروریختن عمق استراتژیک رژیم آخوندی در عراق و لبنان پرداخت و نوشت:‌ موج اعتراضات مردمی که عراق و لبنان را فرا گرفته، شبکه وابستگان شیعی رژیم ایران را متزلزل ساخته است. در این دو کشور تظاهرکنندگان شیعه حضور رژیم ایران را زیر سؤال می برند.
آنها همچنین خواستار پایان یافتن فساد و بی کفایتی هستند که در کلیه سطوح و ساختارهای دولت وجود دارد.
تظاهرکنندگان همزمان دست اندازی رژیم تهران بر نهادهای عراقی، بخصوص از طریق شبه نظامیان موسوم به حشد الشعبی، را محکوم می کنند. همین شبه نظامیانی که پشت سرکوب قیام مردمی قرار دارند.

لوموند به تنفر شدید مردم عراق از خامنه ای و قاسم سلیمانی اشاره می کند و می نویسد: با ضربات دسته جارو، تصاویر بزرگ سلیمانی و خامنه ای را می کوبند. روز ۴ نوامبر (سیزدهم آبانماه)کنسولگری رژیم ایران در کربلا مورد حمله قرار گرفت. شعار اخراج رژیم ایران در بین معترضان شنیده می شد، معترضینی که الهام بخش عزم جزمشان میهن دوستی آنان است. آنها خواستار آزاد ساختن کشورشان از سلطه رژیم ایران هستند.
این وضعیت یک ضربه سخت و سنگین برای رژیم ایران محسوب می شود.
لوموند به قیام مردم لبنان هم پرداخته و می نویسد جنبش مردمی مردمی که از ۱۷اکتبر(۲۵مهر) آغاز شده، موقعیت حزب الله وابسته به رژیم ایران را متزلزل کرده است.