فعالیت کانون شورشی ۶۲۰-پیوند ملت ایران با ۱۵۰۰ شهید قیام - نجف‌آباد - حوزه جهل و جنایت