شماری از زندانیان شورشی پس از خلع سلاح زندانبانان موفق به فرار شدند.
در تیراندازی دژخیمان خامنه ای شماری از زندانیان جان باخته یا مجروح شدند.

براساس گزارشهای تکمیلی از شورش روز پنجشنبه در زندان تبریز که در اعتراض به وضعیت زندان و آزاد نکردن زندانیان در شرایط شیوع بیماری کرونا صورت گرفت، زندانیان شورشی موفق به خلع سلاح زندانبانان از جمله افسر نگهبان شده و با نیروهای گارد ضدشورش درگیر شدند. برخی گزارشها حاکی است که در جریان این درگیریها تعدادی از زندانیان جان باخته یا مجروح شدند. شماری از مجروحان نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستان نظامی بستری هستند.
با اوجگیری شورش در زندان رژیم آخوندی یگان ویژه را به منطقه اعزام کرده بود. بر روی پل کابلی که کنار زندان است تک تیرانداز مستقر کرده بودند تا هر زندانی که موفق به فرار می شود هدف قرار دهند.
در جریان شورش زندانیان در زندان تبریز، شماری از زندانیان موفق به فرار شدند.

سایت خبر فوری رژیم درباره شورش زندانیان در تبریز نوشت: «ظهر پنجشنبه تعدادی از زندانیان بااعتراض به عدم اعطای مرخصی، با آتش زدن پتوهایشان به اعتراض خود ادامه دادند که این امر منجر به ورود نیروهای امنیتی زندان به بند زندانیان شد. گفته می شود زندانیان به سوی افسر نگهبان حمله ور شدند و وی را خلع سلاح کردند و نیروهای امنیتی در این دو بند برای آرام کردن اوضاع مجبور به تیراندازی شدند که چند نفر از زندانیان زخمی شده وبه بیمارستان ارتش و نیروی انتظامی تبریز منتقل شدند».

بدنبال شورش در زندان تبریز خانم مریم رجوی از کمیسرعالی حقوق‌بشر خواست تا هرچه سریعتر از رژیم بخواهد یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از زندان تبریز و اطلاع از سرنوشت زندانیان را قبول کند