خبرگزاری فرانسه: ایران با مرگبارترین شیوع ویروس کرونا خارج از چین مواجه است


در حالی که رژیم ضدبشری آخوندی به پنهانکاری خود در زمینه ابعاد کرونا و تلفات آن ادامه می دهد، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد:‌ ایران با مرگبارترین شیوع ویروس کرونا خارج از چین مواجه است.

ابتلای معاون وزیر بهداشت رژیم به کرونا که دیروز آمار درگذشتگان را وقیحانه تکذیب میکرد


حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم: میخواستم به اطلاعتون برسونم منم کرونایی شدم. از دیروز تب داشتم، تست اولیه ام آخر شب مثبت شد لذا از دیشب خودم را در محلی ایزوله کرده ام...

صفحه2 از5934