روز پنجشنبه میدان تحریر بغداد شاهد حضور گسترده دانشجویان جوانان عراقی بود. آنها روز دیگری از قیام قهرمانانه خود را با جنگ و گریز با نیروهای تا دندان مسلح و وحوش خامنه ای در میدان خلانی شروع کردند.


روز پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، شصت و ششمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگان‌های ملل متحد را، با ۸۴ رأی موافق به تصویب رساند. این قطعنامه به‌رغم تمامی تشبثات این رژیم ضد بشری و همدستان و حامیانش تصویب شد.

 
روز چهارشنبه وزارت بازرگانی آمریکا در اقدامی دیگر علیه رژیم آخوندی و دیکتاتوری خونریز بشار اسد، ۲۲ شرکت و فرد را به خاطر تأمین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی برای رژیم آخوندی، تحریم کرد.

 روز چهارشنبه، ۶ نوامبر در جلسه‌ای در سنای آمریکا با شرکت سناتورها، مشاوران، مقامات سابق دولتی، و رسانه های جمعی، از جمله سناتور تد کروز و سناتور بوزمن در حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران سخنرانی کردند.

 

قیام مردمی در بغداد و سایر شهرهای عراق شعله می کشد. صبح چهارشنبه جوانان شورشی با درگیریهای گسترده در میدان خلانی بغداد به مصاف نیروهای تا دندان مسلح و وحوش خامنه ای رفتند.

صفحه6 از5895