شهرهای مختلف عراق از بغداد و ناصریه گرفته تا بصره و کربلا و نجف و دیوانیه و بابل و بسیاری شهرهای مرکزی و جنوبی این کشور صحنه خشم و اعتراض قیام کنندگان علیه نخست وزیری محمد علاوی است.


روز شنبه در پی معرفی محمد توفیق علاوی بعنوان نخست وزیرکه قبلا در دولت مالکی وزیر بوده است، تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف عراق دست به تظاهرات زدند و کاندیداتوری وی را مردود اعلام کردند.


بیانیه وزیر خارجه آمریکا: سازمان انرژی اتمی رژیم ایران و علی اکبر صالحی به خاطر گسترش تسلیحات کشتار جمعی لیست گذاری شدند.این سازمان مسئول نقض تعهدات کلیدی و نقض محدودیتهای رژیم در ذخیره سازی اورانیوم و سطح غنی سازی است.

صفحه9 از5929