کتاب "کاوه و ضحاک و فریدون"، که به گفته نویسنده کتاب، "به نقل از شاهنامه فردوسی و به روایت و با توضیحات حسین پویا" نوشته شده، در ۱۸۲ صفحه و در قطع A۵، اخیرا در لندن چاپ و منتشر شده است.

 

این مقاله به اظهارات جواد ظریف، نماینده سیاستهای برون مرزی رژیم ملایان می پردازد. او «زنده خوردن» را به مثابه متد سرکوبِ دگراندیشان دانسته و آن را در محافلی طرح می کند، که روزگاری قرار بود، با آنها خنده بر لب «گفتگوی تمدنها» را با تکیه بر «عقل گرایی» پیش ببرند. مقاله تلاش می کند با مدد فنومنولوژی (پدیدار شناسی) این کنش پریشی و «لغزش زبانی» را توضیح دهد و «حقیقت» پنهان ِ هستی این طایفه را نشان دهد.

    دکتر عزیز فولادوند