مارک دوبوویتز رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی در واشینگتن معتقد است برای برخورد با رژیم ایران باید سیاست رونالد ریگان را در پیش گرفت. سیاستی که منجر به فروپاشی شوروی سابق شد.

رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی که طرفدار تغییر رژیم ایران است در مقاله یی در وال استریت ژورنال می نویسد:‌ می‌ بایست، به شیوه رونالد ریگان رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا با رژیم ایران مقابله کرد. در سال ۱۹۸۳، ریگان، سیاست «مهار» را رها کرد و طرحی را برای پس زدن توسعه طلبی شوروی سابق اتخاذ کرد.

دوبوویتز به یکی از پیام‌های ترامپ در مورد رژیم ایران اشاره کرد و نوشت:‌ رژیم ایران یک رژیم سرکوبگر و مستبد است و تا زمانی که راهبرد جدیدی در قبال آن اتخاذ نکنیم، در مسیر دستیابی به تسلیحات هسته‌ای فعالیت می کند.

ریگان، خواستار استفاده از تمامی قدرت‌های نهان و آشکار آمریکا شد و طرح وی شامل یک ساختار دفاعی گسترده، جنگ اقتصادی، حمایت از مخالفان و همچنین جنگ تمام عیار علیه مشروعیت ایدئولوژیکی نظام شوروی بود.

ترامپ می‌ بایست نسخه جدید طرح ریگان را در پیش بگیرد و به حمله علیه نظام ایران ادامه دهد. عاقلانه است که دولت آمریکا تمامی جنبه‌های تهدیدات رژیم ایران و نه تنها تهدید برنامه هسته‌ای آن را مورد بررسی قرار دهد. دستورالعمل جدید امنیت ملی آمریکا باید به طور سیستماتیک، قدرت رژیم ایران را در تمامی کشورهای خاورمیانه از بین ببرد. واشنگتن می‌ بایست دخالت رژیم ایران را از بین ببرد و این به مفهوم آن است که با دولت‌های سنی علیه این رژیم فعالیت کنند. دولت آمریکا در سیاست جدید خود، باید سپاه پاسداران را هدف قرار دهد.

سنا اخیراً لایحه‌ای را با ۹۸ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف علیه رژیم ایران تصویب کرد. باید این تحریمها زودتر اعمال شود. همچنین یکی از راههای فشار آوردن به رژیم ایران، می‌ بایست از طریق مخالفان این رژیم باشد. تنها ۶ سال بعد از آن که ریگان راهبرد اعمال فشار را در پیش گرفت، شوروی سقوط کرد و واشنگتن می‌ بایست اعمال فشار به رژیم ایران را افزایش دهد در غیر این صورت این رژیم یک دهه بیشتر به سلاح مرگبار اتمی فاصله ندارد.
وال استریت ژورنال