گرامی باد آغاز پنجاه وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران!

محمد حنیف بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران- اثر رضا اولیا