جان باختن جگرخراش سحرخدایاری دختر جوانی که در اعتراض به سرکوب و تبعیض خود را به آتش کشید، ضرورت مقابله با فاشیسم رژیم آخوندی و محکوم کردن سیاستهای زن‌ستیزانه آنرا مضاعف میکند.

 

رژیم سفاک ولایت فقیه پس از اعدام جنایتکارانه حمیدرضا درخشنده که امام جمعه خامنه‌ای در کارزون را به هلاکت رسانده بود، مزار این شهید راه آزادی را که شعری بر روی آن حک شده بود، تخریب کرد.

 

فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از گسترش خیزشهای اجتماعی و بالا گرفتن قیام سراسری مردمی به دستگیریهای گسترده و خودسرانه، محاکمه های قرون وسطایی و محکوم کردن زندانیان سیاسی به زندانهای طولانی مدت ادامه می دهد.

 

سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای در آستانه‌ی روز جهانی ِقربانیان ِناپدیدسازی ِقهری، قتل‌عام ِ زندانیان ِ سیاسی در سال ۶۷ توسط رژیم ِ آخوندی را «جنایت علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»، توصیف کرد.