رژیم آخوندی زیر ضرب تحریمها و قیامهای عراق و لبنان، ناتوان از مقابله با فعالیتهای فزاینده کانونهای شورشی در ایران، بار دیگر با جعل و حساب سازی و انتشار اخبار دروغین (فیک نیوز) علیه مقاومت ایران مزدوران وارفته و روحیه باخته خود را تسلی میدهد.روند روبه رشد تحولات در سه کشور اسلامی و همسایه که در آن مردم به جان آمده بوضوح دست رد برسینه ولایت فقیه و بویژه نوع «صادراتی» آن از تهران زده اند، ترجمان همان از دست دادن «پایتخت» های کشورهایی است که خامنه‌ای برای بدست آوردن آنها سرمایه گذاری های هنگفتی بعمل آورده بود.دیکتاتوری مذهبی که طی هفته های اخیر و با شروع اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای لبنان و عراق، همواره تلاش می کرد تا آن را «کم اهمیت» جلوه دهد، سرانجام از طریق خامنه‌ای، سخنگوی رسمی خود، به این خیزش ها و خواست های به‌حق مردم اعتراف نمود.