سخنان سخنگوی مجلس نمایندگان:
سوال این است‌: آیا مجلس قوانین را تعلیق می کند و با قطعنامه ۷۵۲ و با مصوبه های آن موافقت می کند؟
کسانی که موافق هستند بگویند بله
مخالفان بگویند خیر
به نظر سخنگو دو سوم آرا مثبت هستند قوانین تعلیق می شوند قطعنامه تصویب شد.

درگذشت مجاهد صدیق ابوالفضل قنادی


مجاهد صدیق اشرفی ابوالفضل قنادی که پس از ۴دهه مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه و به‌‌دنبال نبردی طولانی با بیماری، در بیمارستانی در آلبانی درگذشت و به‌یاران صدیق و شهیدش پیوست.

جعبه سیاه نیز به اموال خامنه ای اضافه شددرپی شلیک عامدانه به یک هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ سرنشین از سوی سپاه پاسداران و پس از آنکه خامنه ای زهرخورده در آخرین سخنان خود تلاش نمود تا این واقعه ضد انسانی را «کم اهمیت» جلوه دهد، اکنون موضوع استرداد جعبه سیاه به چالشی دیگر برای دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده است.

صفحه4 از289