خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته سرانجام پس از سه روز سکوت مرگبار شب گذشته به میدان آمد و ضمن «شرور و تبهکار» خواندن قیام کنندگان و مردم به جان آمده، نقشه مسیر حاکمیت برای مقابله و سرکوب قیام در بیش از ۱۰۰ شهر کشور را ترسیم نمود.

ماجرای دژخیم بازداشت شده در سوئد 

جنگ گرگها و «شو» اطلاعات آخوندها برای سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دمکراتیک

خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری لازمه هرگونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از زد و بند استتازه ترین سخنان شیخ حسن روحانی، امنیتی ترین رئیس جمهور نظام مبنی براینکه «وضعیت کشور غیرعادی است» به یقین صرفا برای صحنه سازی های انتخاباتی نیست، بلکه اعتراف به واقعیتی بنام بن‌بست و بی آیندگی برای حکومتی است که تمامی تخم مرغ های خود را در سبدی بنام «ترور، جنگ افروزی، صدور بنیاگرایی و سرکوب» گذاشته است.

 

با بالا‌گرفتن عربده‌کشیهای اتمی از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه و پس از برداشتن گام چهارم برای نقض توافق اتمی، اکنون بسیاری از ناظران مسائل بین‌المللی بر این واقعیت تأکید دارند که روابط تهران با پایتختهای کشورهای اروپایی به مرحله بحرانی رسیده است.با نیم نگاهی به داده های حکومتی اکنون بخوبی می توان به این نتیجه منطقی رسید که از فردای خروج ایالات متحده از توافق اتمی و به تبع آن راه افتادن بی سابقه ترین تحریم ها علیه دستگاه مالی، نفتی، بانکی، کشتی رانی، بیمه و تجارت خارجی رژیم آخوندی، ولی فقیه با نقض شدید بندهای برجام، تلاش غیر قابل تصوری را برای حفظ آن تا پایان فرارسیدن موعد هشت سال بخرج می دهد.

 

اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸ (۷ نوامبر ۲۰۱۹) در باره دست و پا زدنهای گشتاپوی دینی علیه مقاومت ایران تحت عنوان مفتضح «اعضای سابق مجاهدین» به اندازه کافی گویا و روشنگر است.

صفحه10 از284